Polityka prywatności

Działając zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SORYKS Piotr Sowiński, ul. Tomasza 24a/1,

40-564 Katowice NIP 6341073983 kontakt@soryks.pl; tel. 32 322 85 33

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio użytkownik wyraził taką zgodę,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@soryks.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyzwolenia 14, 43-190 Mikołów

6. Administrator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych niezgodnie z realizacją umowy, Rozporządzeniem a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawionego dostępu do danych osobowych.

7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta i użytkownika naszych serwisów internetowych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności Firma Soryks nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów lub użytkowników swoich serwisów.

Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie z naszych serwisów internetowych oraz dokonywanie zakupu produktów i usług oferowanych w naszych serwisach

8. Niezapowiedziane Wiadomości

Firma Soryks nie wysyła niezapowiedzianych wiadomości Firmom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Firma Soryks nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych i kontaktowych firmom oferującym usługi komercyjnego mailingu oraz nie korzysta z usług komercyjnego mailingu.

9. Cookies (Ciasteczka)

Niektóre nasze serwisy mogą wykorzystywać cookies, którymi są małe pliki tekstowe identyfikujące użytkownika serwisu w sposób potrzebny do uproszczenia lub wykonania danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku.

10. Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do firmy Soryks.